Rózsafalvi Zsuzsanna

Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár

Email: rozsafalvi.zsuzsanna[at]oszk.hu

Kutatási területek:

  • a 19. század második felének sajtó- és könyvkiadás-története
  • a Nyugat irodalomtörténete és kritikája (Schöpflin Aladár)
  • Arany János, Jókai Mór, Babits Mihály életműve és szövegkiadásai

Kutatási téma a projektben:

a 19. századi könyvkiadás-történet kiemelkedő kiadóvállalatai

Korábbi publikációk a projekt témájában

„Arany János, Ráth Mór – és az Arany Album.” In „Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200, szerkesztette Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna, 78–90. Bibliotheca Scientiae & Artis 10. Budapest: OSZK–Gondolat Kiadó, 2018.

„»A múzsák versenytársa az ipar«. Az Üllői úti Révai Könyvesház és megépítésének előzményei”. In Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, szerkesztette Bíró Csilla és Visy Beatrix, 146–156. Bibliotheca Scientiae & Artis 6. Budapest: OSZK–Gondolat Kiadó, 2014. (PDF)

„»Ötvenéves aranylakodalom a múzsával«: A Jókai-jubileum története”. Budapesti Negyed 15, 4. sz. (2007): 331–355. (PDF)