Laczkó András

Pécsi Tudományegyetem, Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék

Email: laczko28[at]gmail.com

Kutatási terület:

  • 19. századi magyar regénytörténet
  • 18-19. századi magyar líratörténet
  • történelmi reprezentáció a 18-19. századi magyar irodalomban

Kutatási témák a projektben:

gazdasági reprezentáció és tropológia 18-19. századi magyar költészetben

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Korábbi publikációk a projekt témájában

„»…iskolakönyvek közhelye…« – A regény és a retorika”. In Eötvös-újraolvasó. Tanulmányok Eötvös József születésének bicentenáriumára, szerkesztette Devescovi Balázs, 81–90. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018.

„Tér és történelem – Eötvös József: Búcsú”. Verso 1, 1. sz. (2018): 51–68.