Halmos Károly

ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Tanszék

Halmos Károly

Email: halmos.karoly[at]btk.elte.hu

Kutatási terület:

  • gazdaság- és társadalomtörténet
  • politikai és gazdasági eszmék története
  • magyarországi nagyvállalkozók és családjaik története
  • a csődök története

Kutatási témák a projektben

  • kapitalizmus és nacionalizmus
  • a nemzeti kultúra mint piac és üzem
  • könyvkultúra és könyvkereskedelem csődeljárások fényében

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Korábbi publikációk a projekt témájában

„Pester Krida. Beiträge zu den Konkursstatistiken von Budapest im 19. Jahrhundert“. In Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert herausgegeben von György Kövér, Márkus Keller und Csaba Sasfi, 87-116. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Balassi Institut – Collegium Hungaricum – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2015. (Kövér Györggyel)
http://real.mtak.hu/33362/1/PUGW_XII_Krisen.pdf

„A Hitel ökonómiájának morálja és a társadalomtörténet morálökonómiája”. In: Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerkesztette Hites Sándor, 133–146. Hagyományfrissítés 2. Budapest: Reciti Kiadó, 2014.
http://reciti.hu/wp-content/uploads/nh2eb.pdf

„Értékek a romok között: A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és forrásértékükről“. Korall 14, 54. sz. (2013): 141–152. (Klement Judittal)
https://epa.oszk.hu/00400/00414/00045/pdf/EPA0414_korall_54_141-152.pdf

„Hild József könyvtára. Rövid ismertetés és konkordancia“. Tanulmányok Budapest múltjából 38 sz. (2013): 57–114. (Sebők Richárddal)
https://epa.oszk.hu/02100/02120/00038/pdf/EPA02120_tbm_2013_38_057-114.pdf

„A csőd intézményének rövid története”. Közgazdasági Szemle 59, 5. sz. (2012): 540 – 557.
https://epa.oszk.hu/00000/00017/00191/pdf/EPA00017_Kozgazdasagi_szemle_2012_05_03%20Halmos%20Karoly.pdf

„Költség és költészet“. Helikon 57, 4. sz. (2011): 557–569. (PDF)

„Hagenström mint ideál. A szépirodalom társadalomtörténeti elemzésének lehetőségei“. Sic Itur ad Astra 20, 59. sz. (2009): 49–72.
https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/11826/Sicituradastra_EPA01019_049_072_halmos_u_233243.27403.pdf

Családi kapitalizmus. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008.
http://www.habsburg.org.hu/bibliographies/view/4680