Császtvay Tünde

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet

Császtvay Tünde

Email: csasztvay.tunde[at]btk.mta.hu

Kutatási terület

  • az irodalom társadalomtörténete a 19. század második felében
  • sajtótörténet
  • kulturális intézménytörténet

Kutatási téma a projektben:

  • az irodalmi professzionalizáció gazdaságtana
  • a szerzői jogi szabályozás története
  • a Jókai-évforduló

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Eddigi publikációk a projekt témájában:

ERŐ TÉR ERŐ. Monográfia és tanulmányok. Budapest: Ráció Kiadó, 2017.

„Irodalomtörténeti összefoglaló 1867–1906”. In Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918, szerkesztette Hargitai György és Szentpéteri József, 131–183. Budapest: Kossuth Kiadó, 2001.