Bodrogi Ferenc Máté

Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Bodrogi Ferenc Máté

Email: bodrogi.ferenc[at]arts.unideb.hu

Kutatási terület:

  • 18-19 századi magyar irodalmi eszmetörténet és textológia
  • Kazinczy Ferenc életműve
  • a gentleman-eszmény 

Kutatási téma a projektben

mecenatúra és folyóirat-finanszírozás a 18-19. század fordulóján

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Korábbi publikációk a projekt témájában

„Az Aurora. Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy. (Az újramondás lehetséges távlataihoz)”. Alföld 68, 2. sz. (2017): 67–85. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00213/pdf/EPA00002_alfold_2017_02_067-085.pdf

„Dologi hurok a szellemi műveleten: a szöveg mint nyomtatott termék. A Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép Literatúra kiadástörténetéhez”. In Textológia – filológia – értelmezés. Klasszikus magyar irodalom, szerkesztette Czifra Mariann és Szilágyi Márton, 43–56. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014.