Bátori Anna

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet

Email: batori.anna[at]gmail.com

Kutatási terület:

  • a historia litteraria Magyarországon
  • 1819. századi tudástranszferek

Kutatási téma a projektben:

a 1819. század fordulójának populáris regényirodalma

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Korábbi publikációk a projekt témájában

„A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer. (Módszertani kísérlet)”. Irodalomismeret, 3. sz. (2016): 35–63.

„A tudás hálózatai. Rotarides Mihály és Wallaszky Pál: egy kapcsolat olvasatai”. In Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon, szerkesztette Békés Enikő, Kasza Péter és Lengyel Réka, 259–266. Convivia Neolatina Hungarica 1. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015.