Balogh Gergő

ELTE Bölcsészettudományi Kar
Eszterházy Károly Egyetem

Balogh Gergő

Email: balogh.gergo[at]outlook.com

Kutatási terület:

  • költészettörténet- és elmélet
  • magyar irodalmi modernség
  • az irodalom társadalomtörténeti összefüggései (oktatás, jog, média)

Kutatási téma a projektben:

  • a szerzői jog elmélete és gyakorlata
  • a sajtómédiumok gazdaságtana

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Korábbi publikációk a projekt témájában

„A modern magyar szerző előállítása”. In Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből, szerkesztette Bodnár Kriszta és Fekete Balázs, 165–185. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2018.
https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/14_Justitia_Balogh_Gergo.pdf

„Jókai Mór és a pénz trópusa. A Szegény gazdagok értelmezéséhez”. Kalligram 25, 9. sz. (2016): 94–98.
https://www.academia.edu/29731253/J%C3%B3kai_M%C3%B3r_%C3%A9s_a_p%C3%A9nz_tr%C3%B3pusa._A_Szeg%C3%A9ny_gazdagok_%C3%A9rtelmez%C3%A9s%C3%A9hez