András Csaba

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

András Csaba

Email: andras.csaba[at]pte.hu

Kutatási terület:

populáris kultúra, irodalomelmélet, filmelmélet

Kutatási téma a projektben:

kapitalizmus és irodalmi kultúra

Teljes publikációs lista: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Korábbi publikációk a projekt témájában

„A Žižek-fordítás megkésett aktualitása (Slavoj Žižek: A Kommunista kiáltvány megkésett aktualitása)”. a szem, 2019. júl. 27. (PDF)
https://aszem.info/2019/07/a-zizek-forditas-megkesett-aktualitasa/

„Ki kell purgálni a kapitalizmust a szellemtudományokból. Esszé – válasz az Apertúra folyóirat körkérdésére”. Apertúra 14, 1. sz. (2018). (PDF)
http://uj.apertura.hu/2018/osz/andras-ki-kell-purgalni-a-kapitalizmust-a-szellemtudomanyokbol/

„Politikai képzelet és populáris kultúra (Mark Fisher: Capitalist Realism)“. Új Egyenlőség, 2018. febr. 19. (PDF) http://ujegyenloseg.hu/politikai-kepzelet-es-popularis-kultura/