Sándor Hites

Research leader

Institute for Literary Studies at the Research Center for the Humanities

Email: Hites.Sandor[at]btk.mta.hu

General research interest:

  • the economy of literature
  • the 19th-century novel
  • literary exile

Research themes in the project:

  • the economies of the concepts of world literature
  • the concept of a “national wealth”
  • economic representations in the 19th-century novel

For a full list of publications: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Previous publications related to the project

„How to Begin and How to End National Narratives? Histories of Literature and Economic Thought in 19th century Hungary”. In Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi, edited by Dániel Panka, Natália Pikli and Veronika Ruttkay, 163–170. Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 2018. (PDF)

„A pénz fátyla, avagy a monetáris reprezentációról néhány 19. századi regényben”. Alföld 68, 2. sz. (2017): 86–94. (PDF)

„On Monetary and Literary Fictions”. NeoHelicon 43, 2. sz. (2016): 427–443.

„A pénz mint papír és írás: Jókai esete a bankjegyekkel 1848-ban”. In „író leszek és semmi más”: Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben, szerkesztette Hansági Ágnes és Hermann Zoltán, 63–81. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. (PDF)

„Az irodalom és a gazdaság valóságáról és fiktivitásáról”. In Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon, szerkesztette Lajtai Mátyás és Varga Bálint, 131–163. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015. (PDF)

„Hypotheka vagy hypothesis: a valóságos és a képzeletbeli a Hitel gazdaságtanában”. In Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerkesztette Hites Sándor, 95–131. Hagyományfrissítés 2. Budapest: Reciti Kiadó, 2014. (PDF)

„A kincstől a tőkéig: kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey)”. Literatura 39, 2. sz. (2013): 115–138. (PDF)

„A vagyon kegyelme: gazdaság és vallás kapcsolatáról Széchenyinél”. In „Visszhangot ver az időben”: Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerkesztette Bengi László, Hoványi Márton és Józan Ildikó, 111–119. Pozsony: Kalligram, 2013. (PDF)

„Isteni ökonómiák: a klasszikus brit politikai gazdaságtan és a kereszténység kapcsolatáról”. In Gazdasági teológia, szerkesztette Fogarasi György, 186–201. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2013. (PDF)

„Gazdaság, pénz, piac, üzlet, irodalom: a New Economic Criticism”. Helikon 57, 4. sz. (2011): 467–498. (PDF)

„Ki látta jönni? A gazdasági előrejelzés kultúrantropológiájáról válság idején”. Helikon 55, 4- sz. (2009): 501–516. (PDF)