András Laczkó

University of Pécs

Email: laczko28[at]gmail.com

General research interest:

  • The 19th-century Hungarian novel
  • 18th-19th-century Hungarian poetry
  • Historical representation in 18th-19th-century Hungarian literature

Research themes in the project:

Economic tropes and representation in 18th-19th-century Hungarian poetry

For a full list of publications: Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

Previous publications related to the project

„»…iskolakönyvek közhelye…« – A regény és a retorika”. In Eötvös-újraolvasó. Tanulmányok Eötvös József születésének bicentenáriumára, szerkesztette Devescovi Balázs, 81–90. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018.

„Tér és történelem – Eötvös József: Búcsú”. Verso 1, 1. sz. (2018): 51–68.